VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o.

ADRESA: Horná Kružná 5577/52
038 61 Vrútky
TEL.: +421 43 430 27 01
MOBIL: +421 905 131 990
E-MAIL: vitar@vitar.sk
   
   
   
IČO: 36 313 190
DIČ: SK 2020177478

Zapísaná v registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13241

 

Top

Bottom

Powered by WebForms